Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Vänner!

Den 20 februari kommer Unitas årsmöte 2016 att hållas. Mötet kommer att vara hemma hos Lotta Wallén som bor på Dragarbrunnsgatan 55b, Uppsala. Tiden är 13:00. Mötet inleds med fika och sedan beslutar vi om hur Unitas framtid kommer se ut.

Alla föreningens medlemmar som erlagt medlemsavgift för innevarande år har närvaro-, yttrande- yrkande- samt rösträtt.

Dagordning för mötet planeras vara följande:

a) Mötet öppnas

b) Val av presidium och två justeringspersoner för årsmötet

c) fråga om mötet har blivit stadgeenligt utlyst

d) Godkännande av dagordningen

e) Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse

f) Revisorns berättelse

g) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

h) Val av ordförande

i) Val av kassör

j) Val av ledamöter

k) Val av revisor

l) Val av valberedning

m) Hantering av eventuella inkomna motioner

n) Fastställning av medlemsavgift

o) Besluta om Unitas framtida status

p) Mötet avslutas

Den som är intresserad av Unitas som förening rekommenderas varmt vara närvarande på mötet. Den stora frågan blir frågan om Unitas framtid. På grund av svårigheter att finna ny styrelse lutar det mot att föreningen blir vilande efter detta årsmöte. Finns det intresse av att ta över efter nuvarande styrelse så välkomnar vi varmt intresset.

Frågor kan skickas till nuvarande ordförande på pontusbackstrom@hotmail.com

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före årsmötet. Alla medlemmar äger rätt att lämna motioner till årsmötet.

Varmt välkoma!

Unitas ordförande,

Pontus Bäckström

Annonser

Höstens schema 2015

Nu är det dags för ännu en termin, vilket betyder ännu en tid för Unitas möten och aktiviteter.

Välkommen onsdagar till Helga Trefaldighetens kyrka I Uppsala klockan 18:00. Vi börjar med att tillsammans fira stilla mässa tillsammans med Universitetskyrkan, för att sedan go till den närbelägna prästgårdssalen.

16/9 Vi målar Iotakors.

30/9 Bibelsamtal tillsammans med universitetskyrkans präster.

7/10 Icke-vålds workshop med Anna Rehnberg.

28/10 Bibelsamtal tillsammans med universitetskyrkans präster.
4/11 Boksamtal utifrån Patrik Hagmans bok ”Om kristet motstånd”.

18/11 Boksamtal utifrån Patrik Hagmans bok ”Om kristet motstånd”.

2/12 Vi tittar på film!

9/12 Sista gången! Vi pysslar julkort.

Alla möten börjar med fika och slutar med en enkel andakt.

Sommar

Trevlig sommar och tack för denna termin!

25/3 Iotakors-målning
1/4 Boksamtal – Att leva i Guds närvaro, vi läser tillsammans.
8/4 Tro, tillit och fruktan – Jenny berättar om sin D-uppsats
15/4 Bibelsamtal med Universitetskyrkan
22/4 Regnbågskväll tillsammans med Universitetskyrkan
29/4 En form av pilgrimsvandring
6/5 Boksamtal
13/5 Bibelsamtal med Universitetskyrkan

Unitas kommer att hålla extra årsmöte 1/4-2015 i samband med en onsdagsträff.

Fundera på om du vill vara med i styrelsen under verksamhetsåret 2015!

Unitas 15/10

Nu äntligen är vi tillbaka på bloggen.

Det är snart onsdag igen och dags för oss att träffas.
På onsdag får vi besök av Britt-Marie Helgesson som är präst i Helga Trefaldighets församling, Uppsala pastorat,
samtal om mystik.

På programmet: Mystik

Vi börjar med fika som övergår i samtal.

Program hösten 2014
15 okt Gäst Britt-Marie Helgesson, präst Helga Trefaldighets kyrka
22 okt Bibelsamtal
29 okt Skriva egna böner
5 nov Samtal om radioprogrammet Sommar i P1 av Antje Jackelén
12 nov Gäst FulataMoyo, teolog Kyrkornas världsråd
19 novBoksamtal
26 nov Regnbågskväll
3 dec Bibelsamtal
10 dec Julpsalmer

Välkomna!

Då var det dags för vårens sista Unitas träff.
Vad har vi att vänta då?

Vi firar mässa och hoppas att solen skiner på oss eftersom
vi efter mässan skall gå en Pilgrimsvandring längs Fyrisån.

På programmet: Pilgrimsvandring längs Fyrisån

Vi stannar efter vägen och får något gott att äta.

Välkomna!

7/5 Boksamtal

Hjärtligt välkomna till ett samtal utifrån ett avsnitt ur boken Gud kan bara älska, som vi läser på plats. Alla är välkomna! Vi fikar också!